5 July 2011

Το Λευκό ΔΕΝ Αλλάζει Το Πολιτικό Σκηνικό Έστω Και Αν Είναι Πάνω απο 50%
Εδώ και μερικές εβδομάδες σχεδόν όλα τα ελληνικά blogs έχουν αναρτήσει ένα άρθρο με τίτλο “ ΜΕ ΛΕΥΚΟ 50%+1 ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ…ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ”.  Το άρθρο αυτό, με πολύ απλά λόγια, ισχυρίζεται ότι εάν το ποσοστό των λευκών ψήφων στις εκλογές ξεπεράσει το 50%, τότε “Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με βάση την αρχή της Δεδηλωμένης (δήλωση της βούλησης του λαού), της Λαϊκής Κυριαρχίας και την αρχή της Ισότητας της ψήφου πρέπει να διαλύσει τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς, να ορίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση και να δώσει εντολή σχηματισμού νέων πολιτικών σχηματισμών προκειμένου να εκφράσουν την λαϊκή βούληση.”

Το άρθρο αυτό ξεκίνησε από ένα κείμενο που αναρτίστηκε στην ιστοσελίδα της Κίνησης Ανεξάρτητων Πολιτών, από τον κ. Γιώργο Κοφινάκο, στις 27 Μαίου 2011. Το άρθρο μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.


Επίσης, το άρθρο που αναρτίστηκε στα blogs μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.(Σημείωση: έπειτα από αναφορά μας για το σχετικό άρθρο φαίνεται ότι και η Κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών κατάλαβε το λάθος και το έβγαλε από την ιστοσελίδα της).


Επειδή και τα δύο άρθρα έκαναν αναφορά στον σχετικό εκλογικό νόμο ΠΔ 96/2007, που μπορείτε να διαβάσετε εδώ, αποφάσισα να διαβάσω όλο το προεδρικό διάταγμα για να δω εάν όντως ισχύουν αυτά που λένε τα 2 άρθρα.


Πήρα την απόφαση αυτή επειδή τα 2 αυτά άρθρα έκαναν αναφορά σε μια απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία κατά τα άρθρα αυτά  έλεγε ότι η λευκή ψήφος εκφράζει την αποκήρυξη των πολιτικών σχηματισμών. Και επειδή έχω ήδη γνώση της συγκεκριμένης απόφασης, την οποία είχα αναλύσει στο δικό μου blog (Υπόθεση 5 στο λινκ εδώ) διέκρινα μια διαφορά στην δικαστική απόφαση και την ερμηνεία που της έδωσαν τα 2 άρθρα. Την συγκεκριμένη απόφαση μπορείτε να την διαβάσετε στα ελληνικά εδώ.


Αφού λοιπόν διάβασα αναλυτικά το σχετικό νόμο, την δικαστική απόφαση και όλες τις σχετικές πληροφορίες των 2 άρθρων, είναι φανερό ότι το συμπέρασμα που έβγαλαν τα 2 άρθρα είναι ΛΑΘΟΣ!. Και εξηγώ:


Οι επόμενες εκλογές  όντως θα διεξαχθούν με βάση το ΠΔ 96/2007 το οποίο ισχύει και σήμερα. Αν διαβάσετε  τη σχετική παράγραφο του Άρθρου 98 (8), λέει ότι:


«8. Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της παρ.4 του παρόντος άρθρου και των άρθρων 99 και 100,κατά τη σύνταξη, ανά εκλογική περιφέρεια, των πινάκων αποτελεσμάτων από τα αρμόδια δικαστήρια, κατά την κατανομή των εδρών, καθώς και για τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου, τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα

Όπως βλέπετε, βάση νόμου τα λευκά δεν προσμετρώνται ως έγκυρα, οπότε, κατα τα Άρθρα 99 και 100 βουλευτές βγαίνουν βάση των όσων έγκυρων ψήφων υπάρχουν.


Τώρα, όσον αφορά την απόφαση του Ευρ. Δικαστηρίου, η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με το θέμα του αν η Ελλάδα πρέπει ή όχι να προσμετρά τα λευκά ψηφοδέλτια. Αν διαβάσετε το σημείο 29 της απόφασης (το οποίο δεν αναφέρουν τα 2 άρθρα και είναι το πιο σημαντικό), στη σελίδα 9, λέει ότι:


«Το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι δεν καλείται να εξετάσει in abstracto κατά πόσον είναι πρόσφορο τα λευκά ψηφοδέλτια να προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό του εκλογικού μέτρου και την κατανομή των εδρών, ούτε να αποφασίσει εάν ένα τέτοιο σύστημα υπολογισμού επιβάλλεται από τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας και της ισότητας των ψήφων. Όπως έχει ήδη κρίνει, το ζήτημα αυτό ανάγεται στο περιθώριο εκτιμήσεως του οποίου απολαύουν τα Κράτη στον τομέα αυτό. Αντιθέτως, το ζήτημα το οποίο τίθεται στην προκειμένη περίπτωση είναι εάν ο τρόπος με τον οποίο το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, δια της αποφάσεως 12/2005, ερμήνευσε και στη συνέχεια εφήρμοσε τον εκλογικό νόμο, ήταν συμβατός με την ίδια την ουσία του δικαιώματος των προσφευγόντων να εκλέγονται και να ασκούν τα βουλευτικά τους καθήκοντα.»


Με άλλα λόγια το Ευρωπαικό Δικαστήριο δεν αποφασίζει εάν πρέπει ή όχι τα λευκά να προσμετρώνται, ή αν αυτό είναι άδικο, γιατί αυτό είναι θέμα της σχετικής νομοθεσίας κάθε κράτους. 


Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα επειδή ενώ οι 3 βουλευτές εξελέγησαν σε περίοδο που ο νόμος δεν προσμετρούσε τα λευκά, η Ελληνική δικαιοσύνη τους αφέρεσε τις έδρες βάση νόμου ο οποίος προσμετρούσε τα λευκά, αλλά δεν ίσχυε την περίοδο των συγκεκριμένων εκλογών. Με άλλα λόγια, το Ευρ. Δικαστήριο στην συγκεκριμένη υπόθεση δεν καταδίκασε την Ελλάδα επειδή δεν προσμετρά τα λευκά, αλλά επειδή εφάρμοσε ένα νόμο ο οποίος δεν ίσχυε την ημερομηνία εφαρμογής του.


Πιστεύω ότι είναι φανερό ότι με τον υπάρχοντα νόμο, τα λευκά ψηφοδέλτια ΔΕΝ προσμετρώνται ως έγκυρα. Ως αποτέλεσμα, έστω και αν τα λευκά είναι πάνω από το 50% των ψήφων, βουλευτές θα βγούν από το υπόλοιπο ποσοστό έγκυρων ψήφων.


Όσο για τις υπόλοιπες αναφορές που κάνουν τα άρθρα ως προς την ευθήνη του Προέδρου της Δημοκρατίας ως προς το Σύνταγμα, έχουμε ήδη δει ότι το Σύνταγμα έχει ήδη παραβιαστεί σε πολλά, πιο σηματικά θέματα χωρίς καμμία παρέμβαση. Οπότε μην περιμένετε κάτι τέτοιο να αλλάξει στο θέμα των λευκών.


Έχω ήδη στείλει μηνύματα και στην ιστοσελίδα της Κίνησης Ανεξάρτητων Πολιτών, αλλά και σε όλα τα blogs στα οποία βρήκα το άρθρο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αποφασίσουν να κάνουν τη δική τους έρευνα. Απλά το σίγουρο είναι ότι όποιος ρίχνει λευκό ωφελεί τα υπάρχοντα πολιτικά σχήματα γιατί οι βουλευτές θα βγούνε από τα έγκυρα ψηφοδέλτια, όσα και αν είναι αυτά, χωρίς τα λευκά να ληφθούν υπ’ όψην.


Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι, με βάση τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ.

No comments:

Post a Comment